Bestuur

Het bestuur van ons koor bestaat uit zeven koorleden

Voorzitter                         : Hendrik Koffeman                   voorzitter@jgkimmanuel.nl
Secretaris                        : Eize Zoer                                secretaris@jgkimmanuel.nl
Penningmeester              : Hilde Schaak – van Slooten
Leden administratie         : Maria Bakker - Post
Algemeen bestuurslid      : Jacoba Zoer - ten Napel
                                           Auke Hakvoort
                                           Mariëtte Post - Schenk
 

 

Van links naar rechts: Mariette - Hilde - Harm (dirigent) - Eize - Hendrik - Auke - Maria - Jacoba