Koorinfo

Urker Gemengd Koor "Immanuel"

URKER GEMENGD KOOR " IMMANUEL "

URK, HET "ZINGENDE" EILAND

Zingende mensen zijn blijde mensen zegt het spreekwoord.
Wat een blijde mensen wonen er dan op Urk, want iedereen zingt.
De meeste mensen zullen het voormalige eiland Urk wel kennen. Urk, het dorp van de visserij, industrieel middelpunt van de visverwerking en een toeristische trekpleister voor zowel Nederlanders als buitenlanders.
Maar ook een dorp van koren.

DE URKER KOREN

Het voormalige eiland telt bijna 20.000 inwoners en is de laatste decennia bekend geworden door zijn koormuziek.
Dit is niet zo verwonderlijk als men weet dat het eiland een groot aantal verschillende koren telt.
Van kinderkoor tot ouderenkoor en van vrouwenkoor tot mannenkoor. Op het gebied van de traditionele koormuziek is er op Urk een rijk aanbod.
Één van de jaarlijks terugkerende hoogtepunten is het grote koorconcert in de Sporthal de Vlechttuinen op Hemelvaartsdag.
Hier wordt de verscheidenheid aan koren goed zichtbaar. Natuurlijk is ook het Zingen in de Zomer een jaarlijks terugkerend feest van samen zingen, met op woensdagavond één van de Urker koren en op de middagen in het Kerkje aan de Zee vele zangtalenten die een steentje bijdragen. Kortom zingen is Urk en Urk is zingen

 

Urker Gemengd koor Immanuël

Zingende mensen zijn blijde mensen zegt het spreekwoord.
Wat een blijde mensen wonen er dan op Urk, want iedereen zingt.

Het voormalige eiland telt bijna 22.000 inwoners en is de laatste decennia bekend geworden door zijn koormuziek.
Dit is niet zo verwonderlijk als men weet dat het eiland een groot aantal verschillende koren telt.
Van kinderkoor tot ouderenkoor en van vrouwenkoor tot mannenkoor. Op het gebied van de traditionele koormuziek is er op Urk een rijk aanbod.
Binnen dit grote aanbod van koren neemt het Urker Gemengd Koor "IMMANUEL" een unieke plaats in.
Zij zingen overwegend Nederlandstalige geestelijke muziek, met af en toe een Duits- of Engelstalig gezang in het repertoire.
Van traditionele psalmbewerkingen tot opwekkingsliederen. Van klassiek tot gospel.
Het koor heeft, in haar ruim 40-jarig bestaan, een goede reputatie opgebouwd door haar frisse manier van zingen.
Naast de veelvuldige optredens in binnen- en buitenland heeft het koor ook bekendheid gekregen door optredens voor radio en televisie. Maar ook door de verschillende CD's die zijn uitgebracht.

Het koor Immanuël werd in 1980 opgericht onder de naam Jongerenkoor ASAF.
Een koor dat opgericht werd door een clubje jongelui die graag wilden zingen, maar zich nog niet wilden aansluiten bij een traditioneel gemengd koor.
Vier jaar lang werd er gerepeteerd in een kleine kerkzaal onder leiding van Mart Bolle. In 1984 werd de naam van het koor veranderd in Jongerenkoor IMMANUEL.
Tevens kwam er een nieuwe dirigent, Jan Quintus Zwart.
Onder leiding van deze dirigent, maar zeker ook door de inzet en het fanatisme van de leden groeide het koor tot grote hoogte. Sinds 2022 is de naam gewijzigd naar Urker gemengd koor Immanuël, om ook in de naam de Urker roots gestalte te geven.
Inmiddels werden ook verschillende CD's uitgegeven en de buitenlandse concertreizen gemaakt naar o.a. Roemenië, Amerika en Canada, Polen en Malta.
Kortom, een koor dat groeide en bloeide en dat, naar we hopen, tevens een boodschap uitdroeg. Een boodschap van vrije genade door het bloed van Christus.
Een boodschap die wij als koor mogen meedragen in onze naam,

IMMANUEL, GOD MET ONS

In 1997 werd de dirigeerstok door Jan Quintus Zwart overgedragen aan de bekende organist en dirigent Harm Hoeve, die nu op zijn bekende enthousiaste wijze het koor dirigeert.
Inmiddels zijn er acht CD’s uitgegeven. Wij mogen terugzien op een prachtige periode, natuurlijk ook een periode met zijn up's en down's.
Vandaar de titel van de laatste CD: God met ons
Dan is zingen zowel een uiting van vreugde bij blijdschap, als een troost in moeilijke periodes.


Wij spreken de wens uit u nog eens te mogen ontmoeten op een van onze concerten.
Een concertagenda kunt u vinden op deze site.

  • IMG_8233 (2)
  • 2009_04110037
  • 1185638_326297437514426_575822592_n
  • DSC00873
  • 1277600_793191877360199_6840999787706210878_o
  • BYauIAUIAAAq9iT
  • DSC00873
  • valerius-immanuel foto site
  • IMG_8234